Voorwaarden

Door deze website te bezoeken gaat u een contract aan met David Lloyd Health & Fitness BV waarbij uw gebruik van deze website onderhavig is aan deze algemene voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend samengesteld om informatie te geven over David Lloyd Health & Fitness BV en haar dochtermaatschappijen en partners. David Lloyd Health & Fitness BV stelt al het mogelijke in het werk ervoor te zorgen dat de informatie ten tijde van publicatie accuraat is. David Lloyd Health & Fitness BV kan echter niet garanderen dat de informatie accuraat is en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verliezen of schade die iemand kan leiden als het gevolg van de informatie op deze website.

De informatie op deze website wordt verstrekt zonder enkele garantie of impliciete voorwaarde van welke strekking dan ook, waaonder doch niet beperkt tot eventuele impliciete garanties of impliciete voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Publicaties zijn onderhavig aan de beschikbaarheid en de verstrekking ervan is ter discretie van David Lloyd Health & Fitness BV.

U gaat ermee akkoord dat David Lloyd Health & Fitness BV niet aansprakelijk is voor eventuele directe, indirecte of resulterende verliezen die ontstaan uit het gebruik van de informatie en het materiaal op deze website of door toegang tot ander materiaal op het Internet via weblinks op deze site.

De links op deze website kunnen naar andere websites leiden. David Lloyd Health & Fitness BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, daar David Lloyd Health & Fitness BV wellicht geen controle heeft over de inhoud van deze websites. De publicatie van deze links naar andere websites houdt niet in dat David Lloyd Health & Fitness BV Club de informatie of het materiaal op deze websites, of de websites die aan die websites gekoppeld zijn sponsort, bevestigt of op enige andere wijze goedkeurt of een associatie heeft met de eigenaar van de betreffende website. Contracten voor producten of diensten die door dergelijke websites worden aangeboden worden met de eigenaars of beheerders van deze websites aangegaan en niet met David Lloyd Health & Fitness BV.

Deze paginas worden door middel van auteursrechten beschermd. De informatie op deze website mag niet gewijzigd, gekopieerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gereproduceerd, gelicentieerd worden of gebruikt worden om afgeleide producten te creëren of in welke vorm dan ook overgedragen of verkocht worden. De links op deze website mogen niet op andere websites gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van David Lloyd Health & Fitness BV. Deze website is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruikt. U mag de inhoud van deze pagina's lezen en downloaden en een tijdelijke kopie bewaren met als enig doel het bezichtingen van deze paginas voor uw persoonlijk gebruik.

Alle overige intellectuele eigendomsrechten, morele rechten en equivalente rechten dan ook die uit de inhoud van deze website ontstaan, zijn hierbij verklaard en behouden.

David Lloyd Health & Fitness BV behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving:

(1) uw toegang op elk willekeurig moment en om welke reden dan ook tot deze website te beëindigen; en
(2) het voordeel van dit contract op elke willekeurig moment aan een derde toe te wijzen.

De uitsluitingen en beperkingen hierboven zijn uitsluitend van toepassing tot in zoverre de wetgeving dit toestaat.
De geldigheid, samenstelling en prestaties van dit contract zijn onderhavig aan de Engelse wetgeving.